Info over het virus

Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstige ziekten zoals MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome). COVID-19 is een nieuwe stam die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld.

Sommige coronavirussen zijn zoönotisch, wat betekent dat ze worden overgedragen tussen dieren en mensen. Gedetailleerd onderzoek wees uit dat SARS-CoV werd overgedragen van civetkatten op mensen en MERS-CoV van dromedarissen op mensen.

Veel voorkomende tekenen van infectie zijn koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. In ernstigere gevallen kan de infectie leiden tot longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Algemene aanbevelingen om de verspreiding van het virus te voorkomen zijn het regelmatig wassen van de handen, het bedekken van mond en neus bij hoesten en niezen en contact vermijden met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen).