Domus Medica

Tijdens de Jaaropening van Domus Medica op 2 februari is naar jaarlijkse traditie de Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts uitgereikt. De Prijs ging dit jaar naar dr. Wim Verhoeven, vooral gekend voor zijn sterk engagement binnen de kringen en wachtposten.

Dr. Wim Verhoeven is in Antwerpen, maar ook ver daarbuiten, een voortrekker van de eerste lijn. Door zijn functie als gecoöpteerd bestuurslid binnen de kring Noord Antwerpen en als wachtcoördinator is hij een bruggenbouwer tussen de huisartsen en andere zorgverleners. Hij bracht o.a. de kringen van zorgverleners van Antwerpen (huisartsen, apothekers en kinesisten) samen om in overleg te gaan over de afbakening van de Eerstelijnszones.

Vanuit de kringen is hij als senior-arts ook drijvende kracht van het kennisdomein Kringen van Domus Medica. Wim Verhoeven is steeds een motor geweest in het overleg tussen de ziekenhuizen en de huisartsen en dit zowel met de directie als de specialisten. Hij is bestuurslid binnen het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en is ook daar de pleitbezorger van het gezond verstand. In samenwerking met de UAntwerpen bekijkt hij mee het gebruik van de huisartsenwachtpost en de spoeddienst.

Vanuit zijn bezorgdheid om een goede huisartsenwachtdienst buiten de praktijkuren te kunnen behouden voor de patiënt, is hij daarnaast actief in de werkgroep ‘1733’. Wim Verhoeven is ook steeds bezig met kwaliteitsverbetering en dit binnen de eigen praktijk maar ook daarbuiten. Hij was de bedenker van het project ‘Vast dossier houdende huisarts’ waarvoor hij de Quality Award kreeg in de categorie Huisartsgeneeskunde.

Dr. Tim Vertongen, voorzitter Huisartsenkring Noord Antwerpen: “Wie deze opsomming leest, moet vaststellen dat Wim Verhoeven een terechte winnaar is. Slechts enkelen hebben zoals hij een helikopterbeeld van het zorglandschap in zijn geheel met oog voor de eigen lokale problemen. Bovendien vloeit al zijn werk voort uit idealisme en bezieling voor zijn werk als huisarts. Zijn inzet is steeds die van de positieve vrijwilliger vanuit een bezorgdheid en aandacht voor collega’s en medewerkers en niet in het minst vanuit de zorg voor zijn patiënten, niet alleen als zorgvrager maar als gehele mens. Kortom een voorbeeld voor elke huisarts!”