Derdebetalersregeling:
betaal alleen uw deel, het ziekenfonds vergoedt de zorgverlener rechtstreeks

 

Dankzij de derdebetalingsregeling betaalt u alleen uw deel van de kosten aan de zorgverlener
(arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, enz.).

 

Wat moet u doen als u recht hebt op de derdebetalersregeling?

Als uw zorgverlener de derdebetalersregeling toepast, dan betaalt u hem alleen het bedrag dat voor uw rekening is (het persoonlijk aandeel) en eventueel een supplement als de zorgverlenerniet-geconventioneerd is.

U schiet de tegemoetkoming van de ziekteverzekering niet voor. Uw ziekenfonds zal die tegemoetkoming rechtstreeks aan de zorgverlener betalen.

In dat geval moet u dus geen getuigschriften voor verstrekte hulp naar uw ziekenfonds sturen.

In welke gevallen hebt u recht op de derdebetalersregeling?

U hebt met name recht op die regeling:

  • als u in het ziekenhuis opgenomen bent
  • in de meeste gevallen bij de apotheker.

Bepaalde sociale categorieën van verzekerden kunnen recht hebben op de sociale derdebetalersregeling bij de huisarts.

De derdebetalersregeling voor de patiënten met het statuut van persoon met een chronische aandoening (“statuut chronische aandoening”) is mogelijk sedert 1 mei 2014.

Vanaf 1 oktober 2015:

  • zal de huisarts de derdebetalersregeling moeten toepassen voor de patiënten die de verhoogde tegemoetkoming genieten. Deze maatregel is niet van toepassing bij huisbezoeken